logovov
Đài tiếng nói Việt Nam
Chức năng nhiệm vụ

Đài Tiếng nói Việt Nam là đài phát thanh quốc gia, là cơ quan thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước

minoxidil prix minoxidil barbe minoxidil prix
amoxicillin saft open amoxiclav
symbicort click symbicort a alkohol
imuran read imuran
online cialis coupons go discount coupons for prescriptions

Mốc lịch sử

11h30 phút ngày 7/9/1945: Đài Tiếng nói Việt Nam chính thức cất tiếng chào đời. Nội dung buổi phát thanh đầu tiên bằng tiếng Việt bắt đầu bằng câu: "Đây là Tiếng nói của Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

Bản đồ phủ sóng